mer-de:

Rain cloud, South Rim of Grand Canyon

mer-de:

Rain cloud, South Rim of Grand Canyon